Disclaimer

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Hartman Installatie te Alkmaar.
 
Hartman Installatie  te Alkmaar gaat uiterst zorgvuldig te werk om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website correct is en correct wordt weergegeven.

Niettemin geeft Hartman Installatie  te Alkmaar geen garantie met betrekking tot volledigheid, juistheid of nauwkeurigheid van de inhoud van deze website en eventuele inhoud van links.

De Hartman Installatie  te Alkmaar website bevat mogelijk hyperlinks naar andere sites. Hartman Installatie  te Alkmaar is niet verantwoordelijk voor en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en regelgeving van deze sites.

Hartman Installatie  te Alkmaar is niet aansprakelijk voor schade hoe dan ook ontstaan welke voortvloeit uit het verkrijgen of niet verkrijgen van toegang tot deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot virussen die van invloed zijn op uw computerapparatuur, netwerk, software of data.

U heeft van Hartman Installatie  te Alkmaar het recht om kopieën van deze website voor persoonlijk gebruik te tonen, te bewaren en reproduceren, mits u Hartman Installatie  te Alkmaar herkenbaar als bron vermeld.

De grafische voorstellingen (waaronder de foto's) op deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Hartman Installatie  te Alkmaar worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt.

Constateert u onverhoopt onvolledigheden en/of fouten, dan stellen wij het op prijs dat u deze meldt via info@hartman-installatie.nl