Voorwaarden Hartman Installatie

Voorwaarden

De aangeboden (basis) leveringen en werkzaamheden omvatten:

 • Het demonteren en afvoeren van het bestaande verwarmingstoestel;
 • Het leveren en monteren van een nieuwe verwarmingsketel;
 • Het aansluiten van den nieuwe verwarmingsketel waarbij wij ervan uitgaan dat de gasaansluiting, warm- en koud tapwater aansluiting, cv leidingen en riool binnen 1 meter zijn gesitueerd;
 • Het leveren en monteren van een nieuwe Reflex expansievat (kleur wit), inlaatcombinatie, overstortventiel en gaskraan;
 • Het leveren en monteren van een schermplaat daar waar nodig;
 • Het leveren en monteren van een dakdoorvoer, duodakdoorvoer of muurdoorvoer (afhankelijk van de situatie) inclusief 1 meter rookgasafvoer en luchttoevoer van Safe pp buis en 4 bochten met beugels (kleur wit) rond 80mm.

Uitgangspunten van deze offerte zijn:

 • Dat de prijs welke omschreven staan als de totale aanneemsom de basiswerkzaamheden zijn. Overige werkzaamheden zullen tijdens de uitvoering als meerwerk worden uitgevoerd in goed overleg met de opdrachtgever
 • Bij eventuele opdrachten hebben wij minimaal 4 weken de tijd nodig voorafgaande aan de werkzaamheden, om de werkzaamheden voor te bereiden;
 • De bestaande twee aderige kabel welke gebruikt wordt voor het aansturen van de cv-ketel, nog in een goede staat verkeerd;
 • Dat de bestaande riool aansluiting niet verstopt is;
 • De aangeboden prijs is gebaseerd op de aantallen zoals in onze offerte staat omschreven. Wij behouden het recht om de prijs onevenredig te wijzigen mochten de aantallen veranderen;
 • Dat de gasaansluiting, rioolaansluiting en warm-/koud tapwater aansluitingen in de nabijheid van de bestaande cv-ketel(s) is/zijn gesitueerd (maximaal aansluiting 1 meter);
 • Dat de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd in een aaneengesloten uitvoeringsperiode, op de gangbare werkdagen (maandag t/m vrijdag) en werktijden (07.15 – 16.00 uur).

Deze aanbieding is exclusief (mits anders aangegeven):

 • Prijsvastheid voor het gehele werk;
 • Het opstellen van een asbestinventarisatie en/of asbestsaneringsplan;
 • Het werken aan en/of verwijderen c.q. afvoeren van asbesthoudende materialen
 • Kosten die voortvloeien uit het geen doorgang vinden of het vertragen van het project ten gevolge van asbest;
 • Het boren of hakken van sparingen;
 • Hijs- en kraanwerkzaamheden;
 • Materieelvoorzieningen zoals liften, etc. ten behoeve van het verticaal transport;
 • Het isoleren van de cv en tapwaterleidingen;
 • Het monteren van een van twee aderig zwakstroomkabel t.b.v. een door derden geleverde en gemonteerde geveerde elektrabuis (t.b.v. de kamerthermostaat;
 • Elektrawerkzaamheden (het aansluiten van de bedrading van de kamerthermostaat behoort wel tot onze werkzaamheden);
 • Werkzaamheden welke niet omschreven staan bij de basis werkzaamheden;
 • Brandwerende voorzieningen;
 • Veiligheidsvoorzieningen anders dan persoonlijke (PBM).

Betaling door de opdrachtgever geschiedt in de volgende termijnen:

 • 60% moet bijgeschreven zijn voor start werkzaamheden;
 • 40% bij oplevering van werkzaamheden.